Ansvar og vilkår

Aftale og vilkår

Læs disse vilkår omhyggeligt. Ved at bruge WP-GDPR eller tilmelde dig en konto, accepterer du disse vilkår. Vi forstår, at juridiske vilkår kan være udmattende at læse, og vi har forsøgt at gøre oplevelsen så behageligt som muligt. For det første nogle få definitioner, der skal hjælpe dig med at forstå denne aftale.

Meresalg ApS, CVR-nr. 35142460, (herefter benævnt ”WP-GDPR” eller ”vi”, eller “vores”, eller “os”) leverer en digital tjeneste, hvor du som bruger (herefter benævnt enten ”du”/”dig” eller ”Brugeren”).

Denne Brugeraftale og de heri indeholdte vilkår og betingelser (”Vilkårene”) regulerer din adgang til og/eller brug af Tjenesten, herunder når du tegner et af WP-GDPR licenser, bruger en tillægsydelse eller et tilllægsprodukt fra WP-GDPR.

Ved at acceptere disse Vilkår erklærer du dig indforstået med, at WP-GDPR til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde din adgang til Tjenesten, hvis du misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser.

Priser og betaling

Priserne kan ses på vores hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Betaling sker med faktura. Ved betalingsmisligholdelse forbeholder vi os retten til at lukke din adgang til Tjenesten. Du kan genaktivere din adgang til Tjenesten ved at kontakte os.

14-dages pengene tilbage garanti

Hvis du af en eller anden grund er utilfreds med dit køb, tilbyder vi en 14-dages pengene tilbage garanti. Hvis du beslutter dig for ikke at bruge WP-GDPR i din virksomhed inden for 14 dage fra din første betaling, kan du anmode om fuld refusion.

Indhold og softwarelicens

Tjenesten er konfigureret således, at der er mulighed for at bruge Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, som er ejet eller licenseret af os. Vi giver dig hermed en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Tjenestens software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke (hverken i kommercielt eller andet øjemed) må kopiere, gengive, mangfoldiggøre, ændre, udvikle afledte værker af, fremvise, offentliggøre, distribuere, udbrede, udsende, fremsende, sælge, udleje, udlåne, underlicensere, rundsende eller på anden måde gøre brug af materiale og/eller en del af eller hele Tjenesten til eller over for en tredjepart (herunder fremvisning og distribution af materiale via en tredjeparts websted) uden først at have indhentet en udtrykkelig skriftlig tilladelse dertil fra os, eller medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

Som Bruger af Tjenesten er du indforstået med, at du ikke må: (1) videredistribuere, omgå eller deaktivere det kopibeskyttelsessystem eller den teknologi til digital rettighedsforvaltning, der er anvendt i Tjenesten; (2), dekompilere eller lignende.

Periode og opsigelse

Din licens og aftalen er effektiv i det øjeblik, du tilmelder dig vores tjenester på vores hjemmeside og vi bekræfter og indtil licensens udløb.

Ingen binding og licensen fornyes ikke uden samtykke. Det er dig derfor frit for at forny en licens når perioden udløber. Når periode er ved at udløbe vil vi sende dig en mail om du ønsker at forny eller ej. Ønsker du ikke at forny vil du stadig kunne bruge pluginet dog på eget ansvar og uden nye opdateringer, samt support.

Ønsker du at opsige din licens så kan du når som helst opsige din licens ved at sende os en mail.

Årlige forudbetalinger refunderes ikke, hvis du opsiger dit abonnement.

Ansvarsbegrænsning

I det maksimale omfang, som loven tillader, påtager du dig det fulde ansvar for ethvert tab, der skyldes din brug af GDPR-tjenesterne. Vi og vores team er under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen indirekte, direkte eller følgeskader, selvom de er baseret på uagtsomhed, eller vi har fået besked om muligheden for disse skader. Du anerkender og accepterer, at vores maksimale ansvar over for dig ikke overstiger det beløb, du har betalt os.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os, dets moderselskab, datterselskaber, tilknyttede virksomheder, partnere og medarbejdere skadesløse for enhver form for krav, herunder rimelige advokatsalærer, der foretages af tredjepart på grund af eller som følge af din brug af WP-GDPR services, eller brug af din konto af tredjepart som bruger din konto.

Ansvar

GDPR-tjenesten og dens indhold leveres “som den er”, uden nogen garanti eller repræsentation af nogen art, hvad enten det er udtrykt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Vi garanterer, at vores produkter fungerer som annonceret, når de installeres på en ren, selvbetjent installation af WordPress og når de aktiveres uden ændringer. Vi kan ikke garantere, at vores produkter vil fungere sammen med alle tredjeparts komponenter, plugins eller webbrowsere.

Vi garantere derfor hellere ikke at vores ydelser komme til leve op til netop dine behov, eller at pluginét er helt uden, alt er korrekt og at disse fejl bliver korrigeret.

Vi er ikke ansvarlige for data tab, der måtte opstå som følge af installationen af ​​softwaren. Vær sikker og altid lav en sikkerhedskopi.

Support

Vi tilbyder gratis e-mail support til alle brugere uden forstyrrelse eller prioritet. For at kontakte support, besøg vores support side og indsend en support besked.

Support anmodninger håndteres efter “først til mølle”. Vi vil gøre alt for at løse problemer på en rettidig, høflig og professionel måde. Vi stiller imidlertid ingen garanti med hensyn til Softwaren eller med hensyn til, om brugen af ​​Support Services kan løse et bestemt problem.

Ændringer af denne politik

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre, ændre, tilføje til, supplere eller slette en del af disse Vilkår til enhver tid, effektiv med eller uden forudgående varsel; forudsat at vi vil bruge rimelige bestræbelser på at give dig besked om væsentlige ændringer (som bestemt efter vores eget skøn) via e-mail.

Hvis fremtidige ændringer i disse Servicevilkår er uacceptable for dig, eller fordi du ikke længere overholder det, skal du straks stoppe med at bruge vores plugin. Din fortsatte brug af servicen efter en revision af denne Aftale udgør din fuldstændige accept af alle sådanne ændringer.

Flot arbejde! Du er nået til slutningen. Tak fordi du tager dig tid til at lære om vores politikker.